Japan 2001 Summer Holiday

Back to the main album index

Miyajima

Deer

Komainu

Shinjuku

Himeji

Himeji

Kurashiki

Kurashiki

Green Tea

Kurashiki

Kyoto

Okonomiyaki

Outer Gardens

Nijubashi

Nijubashi

Shrine

Ginza

Ginza

Ginza

Tokyo Mosque


©Copyright Ian & Yoshiko Wells 2000-2003

Back to the main album index